چند خط از مردم برای مردم

وقتی که میفهمی، وقتی که میبینی و حس میکنی خستگی و نا امیدی را در جسم و جان جوانان مرز و بومت که دیگر بریده اند و خسته و حتی توان برخاستن هم ندارند، نمیخواهم سیاه نمایی کنم ولی وقتی سیاهی هست به سیاه نمایی های من و تو نیازی نیست، بیایید با خودمان رو راست باشیم که این نبود آن که فکرش را میکردیم، این نبود آنکه پدران و مادران و عزیزانمان برایش جنگیدند و گریبان پاره کردند.
وقتی با کلی خستگی و یک حس ناامیدی در خیابان های شهر قدم میزنم و میبینم ناامیدی، خستگی و سکون را در جامعه و می دانم و میبینم مردم سرزمین ما غرق در مشکلات مالی و مردمانش فقط برای زنده ماندن میجنگند و با فقر دست و پنجه نرم میکنند و میخواهم هر آنچه اسکانس و سکه در جیب هایم هست را دور بیاندازم چون وقتی من داشته باشم و برادرم نداشته باشد رفاه من به خجالت اش نمی ارزد.
کاش قبل از آنکه بمیرم معنی صلح را میفهمیدم، لطفا یکی آدرس برنده نوبل صلح را به من بدهد تا از او بپرسم که این صلح لعنتی چیست، کجا می توان پیدا کرد اش. کاش هیچ وقت هیچ پدر و مادری را نبینم تا لحظه مرگم که شرمنده خانواده و فرزندانشان باشند. و در آخر هم من می مانم و چند خط نوشته و مسولانی که تا دیروز دغدغه رای من و تو را داشتند و از فردا همان آش است و همان کاسه و وقتی اعتراض میکنی باید به فکر اوین رفتنت هم باشی، وقتی اعتراض میکنی باید به فکر اسلام و مسلمین و پایه های نظام مقدس هم باشی که نباشد با نوشته هایت بلغزند ولی تمام فکر من بعد از انتشار این مطلب این است که اگر همت و زین الدین و جهان آرا هم بودند همین طور سپری میشد روزهایمان یا آنها به عنوان سردار و سرلشکر بیشتر به فکر مردمان سرزمین شان بودند. ولی من چون خوب میشناسم شان با قطعیت میگویم آنها هم به این شرایط حاکم اعتراض میکردند. با جدیت بیشتری به اختلاص و فساد و دزدی ها اعتراض میکردند و دیگر شرط و شروط نمیگذاشتند برای افشاء نام مفسدان مالی و یا به قولی دانه درشت ها!
به فضای مطبوعات کشور که نگاه میکنی میبینی انبوهی از روزنامه ها و مجلات و پورتالهای موافق و مخالف را که با هزینه و پشتوانه مردم اداره میشوند و سردبیرانشان هر روز با قلم به جنگ هم میروند و هنوز آنقدر نمیفهمند که اگر تمایلی به حفظ حرمت خودشان ندارند حرمت قلم را حفظ کنند.
بگذریم حکایت بسیار است مجالی بیشتر از این به پرداختن نیست. باشد که همه ما روزی با لبخند، زیر سایه حق رستگار شویم.

موارد مشابه