این روزها چقدر خسته ام بانو

این روزها چقدر خسته ام بانو
چقدر هوا بی تو دلگیر است
ببین شکوفه های گیلاس
شکوفه های سیب
همه شکوفه های جهان مهمانی گرفته اند
همه شکوفه ها منتظراند تا تو بیایی از راه
شاید یک روز برسد، در را بازکنم
بگویم سلام، خوش آمدی
شاید یک روز نباشم دیگر
این روزها میترسم بانو
آخر میدانی
سهم من از دنیا همیشه نرسیدن بود

موارد مشابه