این روزها همه سئو میکنند؛ شما چه طور!؟

سئو (SEO) در لغت به معنی بهینه سازی موتور جستجو، که با مفهوم بهینه سازی صفحات وب در جستجو شناخته شده است. در این نوشته کوتاه قصد پرداختن به جزئیات و کلیات علم سئو را ندارم فقط به نکته ای اشاره میکنم که این روزها کمی ذهنم را درگیر کرده است.

اجازه دهید با بازگویی یک خاطره (رویداد، بحث و…) ادامه دهم، مدتی پیش در یک همایش که اکثرا از کاربران و مدیران حرفه ای حوزه اینترنت و طراحی وب در آن حضور داشتند به مبحث سئو پرداخنم و بحث را بردم به سمت علومی همچون، جامعه شناسی، جغرافیا، تاریخ و… از نگاه حضار متوجه تعجب آنها شدم و در پایان عنوان کردم که سئو یا بهتر بگویم علم سئو تنها نیازمند آشنایی و تسلط در زمینه اینترنت، وب، طراحی و کد نویسی نیست، بلکه بیشتر از اینها مستلزم آشنایی متخصص سئو با علومی از این دسته میباشد، متخصص سئو و کسی که عنوان میکند در این زمینه تسلط دارد باید با علومی همچون جامعه شناسی و زیبایی شناسی آشنایی داشته باشد و این اثبات شده است.

مدتهاست که در کشور ما از هر ده طراح و برنامه نویس وب حداقل هشت نفر آنها مدعی این هستند که یک متخصص سئو نیز می باشند آیا این دوستان که کم هم نیستند از خود پرسیده اند که از پس سئو یک سایت با محتوای خاص، چینش و کد نویسی خاص بر خواهند آمد؟ و همینطور فضای تبلیغاتی حوزه وب پر شده از تبلیغات بیشمار دوستان سئو کار که از پس حل کوچکترین مسائل آن بر نمی آیند البته در عمل و گرنه حرف را که همه می توانند بزنند و هزینه ای ندارد.

و نکته آخر اینکه همیشه وقتی مدعی انجام کاری میشویم، اول با خودمان کنار بیاییم و بعد عنوان کنیم…

خواندن ادامه مطالب