کانجلینگ [KANGLING] = صدای ارواح

این روزها مشغول تنظیم نهایی تراک های آلبوم عقاب اسیر هستم. برای القای حس تاریک و سرد و همینطور ترس به مخاطب صداهای زیادی را طراحی کردم که چند ماه زمان برد، صداهایی که مشابهشان را هیچ گوشی نشنیده. اما در یکی از تراک ها شما را یا صدای یک ساز باستانی همراهی خواهم کرد به نام کانجلینگ-KANGLING. کانجلینگ سازی بادی بسیار قدیمی است که در رسومات آیین بودیسم نواخته میشده. نمونه های اصلی موجود از این ساز را با استخوان انسان گنهکار می ساختند. صداهایی که به وسیله این ساز رکورد کردم جزء سازهای اصلی موجود در جهان است.

نمونه ای از صدای هراس انگیز و دلهره آور این ساز را با هم می شنویم.

تذکر مهم: لطفا اگر میترسید، بیماری قلبی دارید و یا حس می کنید شنیدن این صدا ممکن است از هر نظر برایتان خوب نباشد، این بخش را نادیده بگیرید.

 

خواندن ادامه مطالب