خورشید

CAM00228

CAM00227

 

مشغول پیاده روی در اطراف خانه باغمان بودم که انعکاس نور خورشید در قطعه ای از زمین شالیزار اطراف که آب بعد از بارش باران پاییزی را در خود جمع کرده بود نظرم را جلب کرد و من با تلفن همراه تصاویر زیر را ثبت کردم.

خواندن ادامه مطالب