سید مهدی سلیمی مقالات.

بدافزار، انواع و روش های مقابله با آنها

رمزگشای باج افزار

رمزگشای باج‌افزار TURKSTATIK

‫ رمزگشای باج‌افزار JIGSAW

رمزگشای باج‌افزار HAKBIT

سایدبار کناری

در باره من!

سید مهدی سلیمی هستم؛ معمار نرم افزار، طراح، برنامه نویس، مدرس، پژوهشگر علوم رایانه و طراح صدا. متولد نیمه ی آخرین ماه آخرین سال دهه شصت خورشیدی.