سید مهدی سلیمی مقالات.

[به روایت کد] = [شبیه سازی سیستم شبای بین بانکی ایران]

جن

قرآن مجید

اثر موسیقی بر مغز و کارایی انسان

سایدبار کناری

در باره من!

سید مهدی سلیمی هستم؛ معمار نرم افزار، طراح، برنامه نویس، مدرس، پژوهشگر علوم رایانه و طراح صدا. متولد نیمه ی آخرین ماه آخرین سال دهه شصت خورشیدی.